Handelaars & ondernemingen

Het kantoor biedt een algemene juridische dienstverlening aan voor handelaars, ondernemingen en vrije beroepers, gaande van het verstrekken van juridisch advies tot bijstand in het kader van gerechtelijke procedures. Daarbij staan wij onze cliënten in de eerste plaats bij om de bedrijfsactiviteiten juridisch te kaderen, zodanig dat de risico's van de bedrijfsvoering zo goed mogelijk in kaart worden gebracht. Op die manier wordt getracht te anticiperen op potentiële geschillen die mogelijks zouden wegen op de beschikbare middelen van uw onderneming. Wanneer er toch geschillen rijzen met klanten, leveranciers of concurrenten, dan wordt er actief meegezocht naar en gewerkt aan een oplossing van het geschil in of buiten de rechtbanken.

U kan op het team van LF rekenen voor onder meer de volgende zaken:

  • Redactie en revisie van commerciële overeenkomsten, alsook bijstand bij onderhandelingen
  • Invordering van facturen en erelonen
  • Bijstand in rechtsgeschillen met klanten, leveranciers en concurrenten
  • Verstrekken van juridische adviezen
  • Bijstand bij overdracht of overname van ondernemingen
  • Redactie van burgerlijke overeenkomsten, o.m. inzake vastgoed en huur
© 2019 • Law Factory • Algemene Voorwaarden
Site door crossmark.be