Arbeidsrecht

Zowel vanuit het perspectief van werkgever als werknemer, zorgen wij voor juridisch advies en begeleiding bij alle aspecten van tewerkstelling:

  • Redactie en doorlichting van arbeidsovereenkomsten en -reglementen
  • Bijstand en begeleiding in het kader van arbeidsgeschillen, in het bijzonder naar aanleiding van het ontslag van de werknemer
  • Begeleiding van bedrijven bij collectieve ontslagen of afvloeiingen
  • Betwistingen met Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (R.S.Z.) en sociale inspectie
  • Redactie managementovereenkomsten, overeenkomsten met bestuurders/zaakvoerders
  • Overeenkomsten handelsagentuur en handelsvertegenwoordigers

Ontdek onze specialisten in deze rechtstak.

© 2019 • Law Factory • Algemene Voorwaarden
Site door crossmark.be